www.skudderup.se
Skudderup är en liten by som ligger 128 meter över havet utmed väg 1329 i Skåne. I Lilla Skudderup huserar Mats Nilsson, lantbrukare och affärsman på "Lilla Skuddarps Gård". Mats mailadress är: . Katt
Ko Skudderup gränsar till Skånes mest glesbefolkade område och vissa kallar byn för Skuddarp. Skudderup har en rik naturmiljö, spännande projekt, turism och en anrik historia
Temperature chart