.

Första sidan Bilder Källförteckning

Inledning Geografi Namnet Delning Boningshuset Bouppteckning Skogen Samfälligheter

Istiden Försvenskningen & Magnus Stenbock Torpen Skiftesreformerna Emigrationen
Flygfoto från 1990-talet
Flygfoto från 1950-talet
Gården någongång mellan 1923-35
Gården i början av 1900-talet
Ruiner från "Ottosa lycka"
Otto Jönsson
Tora och Nils Johansson utan för huset.
Skapare av sidan är Sandra Nilsson, sandra.nilsson.895@student.lu.se.
Senast uppdaterad 01-01-14