.

Första sidan Bilder Källförteckning

Inledning Geografi Namnet Delning Boningshuset Bouppteckning Skogen Samfälligheter

Istiden Försvenskningen & Magnus Stenbock Torpen Skiftesreformerna Emigrationen


Bouppteckning

En bouppteckning upprättas då någon dör. Här följer en förteckning på vad som fanns på gården 1834 då Per Persson avled.

 • två Hästar
 • två föl
 • två oxar
 • fem stutar
 • 18 kor, kvigor och kalvar
 • elva får
 • fem svin
 • två bikupor
 • en brännvinsapparat
Som jämförelse 160 år senare (1994). Antalet djur från inventarie förteckning
 • en häst
 • två avelstjurar
 • 48 mjölkkor
 • 71 kvigor, kalvar

Utvecklingen syns tydligt. Från självhushållning, där det krävdes många olika djurslag för att klara sig, till ett jordbruk med en speciell nisch. Oxarna, stutarna och hästarna är för länge sedan utbytta mot traktorer. Hästen har man idag endast för nöjes skull. Honungen och ylletröjorna köper man i affären istället. Fläskköttet köps in från någon bonde som har specialiserat sig på svin.

Frågan kvarstår, var det bättre förr? Det fanns stora fördelar med självhushållningen. Då det var krig och folk i städerna led av hungersnöd hade bönderna det gott, man behövde inte svälta. Inte p.g.a. statsmakterna i alla fall. Nödåren fanns ändå men det berodde snarast på missväxt, torka etc. Idag är beroendet av naturen inte fullt så stort, det man inte odlar kan man köpa. Vid torka nyttjas bevattningsanläggningar o.s.v. Men inte är vi mera oberoende idag. Nej, snarare tvärtom. Lantbruket har blivit en väldig industri, väldigt beroende av pengar och lönsamhet.


Skapare av sidan är Sandra Nilsson, sandra.nilsson.895@student.lu.se.
Senast uppdaterad 01-01-14