.

Första sidan Bilder Källförteckning

Inledning Geografi Namnet Delning Boningshuset Bouppteckning Skogen Samfälligheter

Istiden Försvenskningen & Magnus Stenbock Torpen Skiftesreformerna Emigrationen


Delningen

Från början bestod Lilla Skudderup av endast ett hemman, nr. 3. Till detta skatte-rusthåll hörde flera torp. Ett av dem var den gård som Mats Nilsson numera äger. Redan då Per Persson ägde Lilla Skudderup nr.3, d.v.s. någon gång mellan 1812 -34, skiftades gården ifrån. Det var Per Perssons bror, Jacob Persson som ville slippa sin militärtjänst. Den som ägde en fastighet slapp ifrån tjänstgöringen, det räckte inte med att vara torpare. Därför blev han snabbt formell ägare till torpet. Gården gick sedan tillbaks till huvudgården igen (Nilsson, muntlig uppgift). Gården var därefter en del av Nr.3 fram till 1842. Enligt protokoll från laga skifte delades nr.3:3 ifrån vid 1842 års tegskifte. Nr. 3 delades då upp i nr. 3:2, 7/24 mantal och nr.3:3 1/12 mantal. Det har sedan dess förblivit ett eget hemman. En annan möjlighet är att det delades i samband med en jordrevning, för att lätta på skattetrycket för bonden, kanske hade det samband med tegskiftet.


Skapare av sidan är Sandra Nilsson, sandra.nilsson.895@student.lu.se.
Senast uppdaterad 01-01-14