.

Första sidan Bilder Källförteckning

Inledning Geografi Namnet Delning Boningshuset Bouppteckning Skogen Samfälligheter

Istiden Försvenskningen & Magnus Stenbock Torpen Skiftesreformerna Emigrationen


Emigrationen

Från 1820 - 1930 pågick en omfattande utvandring från Europa till Amerika. Denna berodde på en mängd faktorer. Det var missväxtår i sverige men även religiösa skäl låg bakom utvandringen. Kyrkan bedrev diktatur, de hade "monopol" på gudstjänster och det rådde förbud att anrätta nattvard i hemmet. Missnöjet växte sig allt större, samtidigt som det från Amerikas sida bedrevs intensiva reklamkampanjer för att få över folk. De som invandrade till Amerika fick gratis mark enligt "Homestead Act" som inrättades 1862. Den innebar att familjeförsörjare över 21 år kunde få ouppodlad mark på villkoret att bruka den i fem år. Detta var ett sätt att bebygga och odla upp västra och mellersta USA. Totalt emigrerade över en miljon människor. Åren 1865-1914 utvandrade 20% av Sveriges befolkning, d.v.s. lite över en miljon människor (Lexikon,Bra böcker). För att överhuvudtaget komma in i USA var man tvungen att vara frisk och kry och man fick inte vara över 60 år. Omyndiga och utomäktenskapligt gravida kvinnor, änkor med minderåriga barn eller kvinnor med oäkta barn gjordes inget besvär om de inte hade ett bevis från någon anhörig som lovade att försörja dem. Detta förde med sig att det var väldigt många unga starka pigor och drängar som utvandrade.

Vad man kan tyda ut av utflyttningslängderna så var det från Skudderup ingen hel familj som utvandrade. Därför påverkades inte Skudderup nämnvärt av emigrationen som så många andra byar gjorde under den tiden. De som enligt uppgift har emigrerat från Skudderup var: Drängen Carl Månsson som utvandrade 19/5 1891 till Nordamerika, 19 år gammal och Pigan Hilda Johannesdotter utvandrade 1887, 20 år gammal.


Skapare av sidan är Sandra Nilsson, sandra.nilsson.895@student.lu.se.
Senast uppdaterad 01-01-14