.

Första sidan Bilder Källförteckning

Inledning Geografi Namnet Delning Boningshuset Bouppteckning Skogen Samfälligheter

Istiden Försvenskningen & Magnus Stenbock Torpen Skiftesreformerna Emigrationen


Geografisk historia

Ända sen 1100 talet har Sverige och Danmark krigat om Skåne. Detta har präglat Skåne och dess historia en hel del. Större delen av Sveriges historia har Skåne varit danskt ändå känner sig de allra flesta skåningar idag som svenskar.

Skåne var en väldigt attraktiv del för både danskar och svenskar. Med Skåne i sin hand kontrollerade danskarna hela Öresund och en stor del av Östersjön. Under 1300-talets början pågick stora strider mellan Sverige och Danmark som ödelade landskapet. Det sattes då i pant hos greven av Holstein men skåningarna gjorde uppror mot denna och antog, på eget initiativ, den svenske kungen Magnus Eriksson som sin. 1360 åter erövrade Valdermar Atterdag Skåne vilket förblev danskt fram till freden i Roskilde 1658. Efter freden blev Skåne ett särskilt guvernement. Först tillsammans med Halland och Bohuslän, sedan ensamt. 1719 upplöstes detta och ersattes av Malmöhus och Kristianstads län (Lexikon, Bra böcker).

Från 1719 och framåt tillhörde Skudderup Kristianstads län,Wästra Göinge härad och Matteröds socken. 1888 gick emellertid Skudderup, tillsammans med några andra byar, över till att tillhöra Malmöhuslän, Frosta härad och Norra Rörums socken. Så är fallet än idag bortsett från att de skånska länen gick samman, den 1 januari 1997, till nuvarande Skåne län (Boken om Tjörnarp). För karta över Skånes härader som de ser ut idag, klicka här


Skapare av sidan är Sandra Nilsson, sandra.nilsson.895@student.lu.se.
Senast uppdaterad 01-01-14