.

Första sidan Bilder Källförteckning

Inledning Geografi Namnet Delning Boningshuset Bouppteckning Skogen Samfälligheter

Istiden Försvenskningen & Magnus Stenbock Torpen Skiftesreformerna Emigrationen


Mangårdsbyggnaden

Någon gång för länge sedan låg huset längre ned söderut men flyttades upp till dagens läge efter ett råd av en klok gubbe. Barnen i familjen blev nämligen sjuka och dog. Tydligen hjälpte det att flytta upp huset. Ingen vet när detta skedde och det finns heller inga bevis men det har alltid sagts att så var fallet.

När huset byggdes är det ingen som vet, troligen någon gång på 1700-talet. Flera förändringar gjordes i början av 1900-talet. Från att ha haft halmtak och rödaktig färg (Bild), lades tjärpapp på taket och huset blev gulbrunt (Bild). Det var också då som huset fick det tidstypiska verandorna på baksidan Huset har haft flera olika färger under detta århundradet innan det antog dagens. 1945 byggdes huset om och antog dagens utseende och planlösning (Bild).


Skapare av sidan är Sandra Nilsson, sandra.nilsson.895@student.lu.se.
Senast uppdaterad 01-01-14