.

Första sidan Bilder Källförteckning

Inledning Geografi Namnet Delning Boningshuset Bouppteckning Skogen Samfälligheter

Istiden Försvenskningen & Magnus Stenbock Torpen Skiftesreformerna Emigrationen


Inledning

Skudderup är en by i mellersta Skåne. Den är liten och står oftast inte med på kartorna. Den ligger i norra delen av Höörs kommun och Norra Rörums socken. En liten bit från gränsen till Hässleholms kommun. Till Skudderup hör Stora och Lilla Skudderup vilka består av åtta respektive två fastigheter. Jag väljer att koncentrera mig på Lilla Skudderup för att begränsa ämnesområdet.

Lilla Skudderup gränsar till byarna Hagstad, Tommaholma, Myrarp, Stenestad, Stora Skudderup och Holma. Byn består av ungefär 200 ha. mark. Uppdelat på de båda fastigheterna Lilla Skudderup 3:2 och 3:3 varav ca 140 ha. tillhör 3:2. De båda gårdarna har varit en enhet tidigare. De delades upp till två olika fastigheter på 1800-talet. Arbetet kommer heltt att koncentreras på Lilla Skudderup 3:2. Dels av praktiska själ, det är väldigt tunt med material om nr. 3:3, men också av den anledningen att det är den ursprungliga huvudgården och därmed den enda i Lilla Skudderup. I våra dagar har de båda gårdarna i stort sett gått samman till en enhet igen efter att ha varit åtskilda i 152 år.

Lilla Skudderup 3:2 är mitt barndoms hem, gården har varit i släkten sedan 1785 och är nu inne på sjunde generationen. Här har bönder slitit med marken och kvinnorna har fött sina barn. Komplikationerna har varit många och det har inte alltid sett ut eller varit som det är idag trots det är känslan av att tiden står stilla är överhängande. Mycket är förändrat sen förr. Bortsett från traktorer och anskrämliga nybyggen, som hör effektiviseringen till kan man, om man stannar upp, höra historiens vingslag. I skymningen då man kommer gående uppför allén känner man en mystisk känsla av att ha slungats tillbaks i tiden. Det är trots allt mina förfäder som har levt hela sina liv på gården. Hur såg det ut här? Vem var de och hur var deras liv? Historian fascinerar. Det är många frågor som man aldrig kommer att få svar på. Jag vill att det vi idag vet ska nedtecknas så att mina barnbarn inte behöver undra mer än vad jag gjort. Kanske kan detta vara till glädje för någon i framtiden. Jag valde att göra arbetet utifrån vissa frågeställningar samtidigt som jag sammanfattade historien i stort. Hur livet i en liten by på landet har påverkats av det som har hänt genom historien. Samhällsreformerna, de stora hjältarnas krig och idéer. Hur har det som står i historieböckerna påverkat mina förfäders liv? De enkla böndernas har också en historia. Deras historia är också min.


Skapare av sidan är Sandra Nilsson, sandra.nilsson.895@student.lu.se.
Senast uppdaterad 01-01-14