.

Första sidan Bilder Källförteckning

Inledning Geografi Namnet Delning Boningshuset Bouppteckning Skogen Samfälligheter

Istiden Försvenskningen & Magnus Stenbock Torpen Skiftesreformerna Emigrationen

Istiden

Skåne ligger i gränszonen mellan det skandinaviska och det mellaneuropeiska. Dels när det gäller berggrund, landform och jordart men också med tanke på klimatet. För ca. 10 000 år sedan smälte inlandsisen bort från Sverige, då låg stora delar av Skåne under vatten och landskapet genomgick stora förändringar. I Skudderup kan man tydligt se att inlandsisen har dragit fram, en stor rullstensås slingrar sig nämligen fram genom landskapet. Rullstensåsarna bildades då isen smälte genom att avlagringar från berggrunden som isen drog med sig samlades i de sk. isälvarna (vattenflöden av smältvatten, under isen). Isen lämnade åsarna efter sig då den smält. Åsen går oftast parallellt med isens rörelseriktning.

Det finns två typer av rullstensåsar. De subakvatiska och de subaerila (Lexikon, Bra böcker). Åsen i Skudderup tillhör troligen den subakvatiska typen. Kännetecknande för typen är att den kan variera i höjd p.g.a. årstidsväxlingar under isens smälttid. De följer ofta dalstråken och har en noggrann sorterad uppbyggnad. De största stenarna ligger underst eftersom de sjunker till botten först, längre upp blir stenarna mindre och överst är det grus. Stenarna är också oftast väldigt fint avrundade, de har under åren slipats av isen och vattnet. Detta är den vanligaste typen av ås. Bara en liten del av åsen ligger i Lilla Skudderup, troligen har den sin början långt norrut och den fortsätter sen in på Holma och upp mot Stora Skudderup. Åsen kallas i dagligt tal för "gären".


Skapare av sidan är Sandra Nilsson, sandra.nilsson.895@student.lu.se.
Senast uppdaterad 01-01-14