.

Första sidan Bilder Källförteckning

Inledning Geografi Namnet Delning Boningshuset Bouppteckning Skogen Samfälligheter

Istiden Försvenskningen & Magnus Stenbock Torpen Skiftesreformerna Emigrationen


Källförteckning

Litteratur
 • Bra Böckers Lexikon, 1981, Bra Böcker
 • Lindsjö Danuta, Norra Rörum 1(3), 1995, kulturnämnden i Höör.
 • Pamp Bengt, Ortnamn i Skåne, 1983
 • Svenska akademin, S.A.O.L., 1986.
 • Tjörnarps sockengille, En bok om Tjörnarp, 1979.
Intervjuer
 • Nilsson Yngve, ägare av Lilla Skudderup 3:2 sedan 1966.
 • Svärd Hanse, fd. ägare av Stora Skudderup nr. 2, intervju 7/3-98.
Övriga Källor
 • Köpekontakt mellan Johan Lundkvist i Tommaholma och Johannes Nilsson i Lilla Skudderup, upprättat 27/12-1919.
 • Laga Skifte, protokoll över ägorna, upprättat 1863.
 • Norra Rörums Kyrkböcker.
 • Protokoll gällande stängselfördelning i Stenestad, Stora och Lilla Skudderup,1863.
 • Svärd Henrik, bygdeforskare, anteckningar upprättade 1990.
 • Utflyttningslängder Norra Rörums socken.

Skapare av sidan är Sandra Nilsson, sandra.nilsson.895@student.lu.se.
Senast uppdaterad 01-01-14