.

Första sidan Bilder Källförteckning

Inledning Geografi Namnet Delning Boningshuset Bouppteckning Skogen Samfälligheter

Istiden Försvenskningen & Magnus Stenbock Torpen Skiftesreformerna Emigrationen


Namnet på byn

Det råder delade meningar om huruvida det rätta namnet är Skudderup eller Skuddarp. I dagligt tal är det vanligast att säga Skuddarp, framför allt i offentliga sammanhang som t.ex. i busstidtabeller och från div. myndigheters sida. I vardagslag preciseras inte heller stora/lilla Skuddarp. Vanligt är att använda Skudd-arp/erup som ett samlingsnamn för hela byn. I talspråket uttalar vi inte e:et i Skudderup, vi säger nämligen "Skuddrup". Det stavas emellertid "Skudderup".

Förleden i namnet , skudd, har oklar betydelse. Lilla respektive stora kommer ju självklart av att Lilla Skudderup var mindre. Det bestod ursprungligen av endast ett hemman. Ändelserna -arp och -rup härstammar från ändelsen -torp. Torp, arp och rup har betydelsen nybygge, utflyttargård om namnet härstammar från medeltiden eller tidigare. Om byn har fått namnet i nyare tid är betydelsen dagsverkstorp, soldattorp (När namnet tillkom är oklart). Ändelsen -arp tillkom genom att förleden i namnet slutade på a och åtföljdes av torp (som t.ex. i Åstratorp). A:et smälte sedan samman med efterleden - torp och slutresultatet blev arp. Detta var ganska vanligt eftersom a var en genitivändelse i fornspråket. Ändelsen -erup härstammar från Själland. Skåne har ju varit danskt större delen av tiden. Då Skåne blev svenskt ändrades detta efterhand om till -arp. Ändelsen -rup lever trots det kvar i många namn än i dag. Särskilt vanligt att ändelsen finns kvar är det i namn på slott, där var man tillräckligt konservativ och noga med traditionerna för att inte låta sig påverkas av det nya (t.ex. Bollerup och Torup) (Pamp,1983). Då man tittar på kartor, testamenten, kontrakt m.m. så nämns inget annat än Skudderup, fram till omkring sekelskiftet. Det är alltså först på senare tid som byn har fått namnet Skuddarp. Skudderup kan då anses som det rätta och är det som jag använder mig av här.


Skapare av sidan är Sandra Nilsson, sandra.nilsson.895@student.lu.se.
Senast uppdaterad 01-01-14