.

Första sidan Bilder Källförteckning

Inledning Geografi Namnet Delning Boningshuset Bouppteckning Skogen Samfälligheter

Istiden Försvenskningen & Magnus Stenbock Torpen Skiftesreformerna Emigrationen


Samfälligheter

Det finns en rad s.k. samfälligheter i byn. Det vill säga, saker som hela byn har gemensamt och delar på.

Möllan i Lilla Skudderup
Vid bäcken på Lilla Skudderup 3:2 fanns det förr en mölla. På kartan från laga skifte är den utsatt. Bredvid själva möllan finns det en "qvarndamm" som det heter enligt skiftesupprättningen. Dessutom benämns ett stort parti mark som "Möllemadarna". Idag kallas dessa åkrarna för "Mölledammarna". Antagligen var "Qvarndammen" i stort sett torrlagd redan under lagaskifte men det syns en liten vattensamling på kartan. Dammen användes för att magasinera vatten. Kvarnen hörde till de båda fastigheterna i Lilla Skudderup. I början av 1900-talet lades kvarnen ned p.g.a. att det skulle dikas ut för odling av marken. Nr. 3:3 fick ersättning för detta, 45 kg råg/år. Detta höll man på med, för grannsämjans skull, ända fram till 1945(Nilsson, muntlig uppgift).

Bastubacken
En annan samfällighet i byn var "Bastubacken" där man sysslade med linberedning. Den låg på Stora Skudderup nr.2 och var en samfällighet för hela Skudderup (Svärd Hanse, muntlig uppgift).

Diverse sandtag och lertag
Det låg sandtag framför allt utmed den gamla landsvägen. Lilla Skudderup nr. 3:2 hade ett lertag då dessa kartlades vid lagaskifte.


Skapare av sidan är Sandra Nilsson, sandra.nilsson.895@student.lu.se.
Senast uppdaterad 01-01-14