.

Första sidan Bilder Källförteckning

Inledning Geografi Namnet Delning Boningshuset Bouppteckning Skogen Samfälligheter

Istiden Försvenskningen & Magnus Stenbock Torpen Skiftesreformerna Emigrationen


Skogen

Lilla Skudderup består av sammanlagt ca. 130 ha. skog. Varav ca. 80 ha. tillhör Lilla Skudderup 3:2. Till i mitten av 1700 talet var Lilla Skudderup ett kronohemman men det skatteköptes och blev därmed ett skattehemman som var skyldigt att betala vissa skatter. Trots detta fick inte bönderna själva bestämma fritt över skogen. Ekskogarna var reserverade för flottan, ek är som bekant ett bra båtvirke. S.k. "Hejderiddare" kontrollerade skogarna. De prickade av de större ekarna på kartan och delade in dem i olika kategorier. Rak ek till skeppsplank och s.k. "krum" (krokig) ek till skrovet på båtarna. Bönderna fick lösa in ekarna när krigsskeppen började tillverkas av pansar(Nilsson, muntlig uppgift). Skudderup ansågs ha ett av Skånes bästa ek bestånd. Att det förr var mycket mer ek än det är nu kan man förstå då man tittar i protokollet och på kartan från laga skifte.Där finns något som benämns "Ekbackarna". Vilket tyder på att det fanns mycket ek där. Det mesta av dessa arealer är i dag odlad mark men fortfarande står flera stora gamla ekar kvar här.

Det fanns restriktioner även för bokskogen. Den fick inte avverkas för hårt för ollonen skulle räcka till ollonsvinen. Före enskiftet släpptes ollonsvin, de spelade en stor roll för skogsbruket(Svärd Henrik, anteckningar). Detta är också något som lever kvar i våra dagar. I skogen finns en bokskog som kallas för "Dröflahultet" (hult = skogsdunge). Namnet kommer av att en speciell sorts svin gick här och åt ollon. Det var s.k. "Dröfelsvin" med ett lite speciellt utseende. 1919 sålde Johannes Nilsson skogen på rot till Johan Lundkvist från Tommaholma för 14500 kronor. Detta innebar att han fick fälla alla träd ned till sex tums diameter (Köpekontrakt, 1919). Det var inte mycket som stod kvar av den ursprungliga bokskogen efter det. Johannes Nilsson fick därefter ett åläggande av staten, han var tvungen att plantera nytt. Olyckligtvis sattes endast granskog. Även under världskrigen var skogen lite reglerad. Man hade skyldighet att under andra världskriget hugga ved. Eftersom den var ransonerad fick de på landet dela med sig till stadsborna som ingen ved hade.

Källorna i skogen

Det finns två naturliga källor i skogen i Lilla Skudderup. Den som idag är störst har klart vatten och sinar så gott som aldrig vilket är en tillgång för alla vilda djur. Den andra kallas för "Surbrunnskällan". Folk från bygden hämtade vatten här ifrån för det påstods bota sjuka. Den tjänade alltså som hälsobrunn i Skudderup. Vattnet kommer från berget, idag syns källan inte så tydligt(Nilsson, muntlig uppgift).


Skapare av sidan är Sandra Nilsson, sandra.nilsson.895@student.lu.se.
Senast uppdaterad 01-01-14